تهیه و توزیع عمده برنج درجه‌ یک مرغوب، محصولی از شالیزارهای شرکت KRBL هندوستان، در انواع مختلف و احجام گوناگون