حمل و نقل داخلی و خارجی

 

کارشناسان خبره امور گمرکی و حمل و نقل این شرکت با آشنایی به قوانین گمرکی کشور های مختلف آماده ارائه مشاوره و اجرای مناسب ترین راه حل های قانونی حمل و ترخیص کالا از بنادر و مرزهای کشورهای مختلف می باشند.