تامین کالا و تجهیزات

 

این شرکت  با اتكا به تجربيات كسب شده و با همكاري شركتهاي داخلي و خارجي و استفاده از امكانات موجود در دفاتر خارج از كشور و همچنين برخورداري از دانش كافي در زمينه شناخت بازارهاي داخلي و خارجي، قابليت تأمين كليه اقلام و تجهيزات درخواستی مشتریان را دارا مي‌باشد.