انواع ترشیجات با برند گراندیس : ترشی لیته ، مخلوط ، بندری، فلفل ، بامیه ، سیر مروارید ، سیر حبه باپوست ، سیر گل ، لبو، کلم قرمز…